Cambaybugten, Gulf of Khambhat, bugt på Indiens vestkyst ud for det tætbefolkede område nord for Mumbai. Bugten spillede en rolle for bl.a. det britiske East India Company, der havde et af sine betydelige centre i Surat på bugtens østlige bred.