Cabinet noir, (fr. 'det sorte kabinet'), spiontjeneste, som var knyttet til det franske postvæsen fra dets oprettelse under Ludvig 12., men især blev udviklet under Ludvig 14. Hans minister Louvois gjorde Cabinet noir til et frygtet politisk instrument, der ikke alene tjente til at opsnappe breve fra politisk suspekte personer, men også til at overvåge den almindelige politiske stemning. Cabinet noirs betydning svandt ind med den gradvise indførelse af posthemmelighed i 1800-t.