CSA, specialkomitéen for landbrug. CSA, som er en afdeling af Coreper, forbereder landbrugspolitiske forslag, som er vedtaget af EU-Kommissionen, og som herefter skal behandles i Ministerrådet. CSA deltager også i udformningen af de endelige forslag, efter at Ministerrådet og de nationale ministerier, parlamenter og rådgivende udvalg har behandlet dem. Se EU.