CMEA, Council for Mutual Economic Assistance, den engelske betegnelse for Rådet for Gensidig Økonomisk Bistand (russisk SEV), der var det koordinerende organ for de sovjetisk dominerede socialistiske økonomier, bedre kendt som COMECON.