CFC-afgift, ChlorFluorCarbonafgift, statsafgift, der betales for erhvervsmæssig fremstilling eller import af klorfluorcarboner og haloner, se miljøafgifter.