CELAM, Consejo Episcopal Latino-AMericano, se Det Latinamerikanske Bisperåd.