CEF-skala, Common European Framework (of Reference for Languages), fælles europæisk målestok for beskrivelse af fremmedsprogskompetencer, udarbejdet af Europarådet som en del af dokumentet Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (eng. Common European Framework (of Reference for Languages), CEF), der bl.a. har til formål at styrke sprogindlæring og -undervisning i medlemsstaterne. CEF-skalaen har seks trin: A1 og A2 (elementær bruger), B1 og B2 (rutineret bruger) samt C1 og C2 (avanceret bruger), som refererer til sprogbrugerens samlede niveau på baggrund af ordforråd, lytte- og læseforståelse, grammatisk kunnen og skrivefærdighed. Skalaen blev i 2001 anbefalet af EUs Ministerråd og bruges i stigende grad af både virksomheder og ministerier samt i de europæiske landes nationale undervisningssystemer.