CD, Corps Diplomatique, kendingsmærke på biler tilhørende det diplomatiske korps.