CC, Corps Consulaire, kendingsmærke på biler tilhørende fremmed konsulatstab.