C. Wilhelm Schultz-Lorentzen, Christian Wilhelm Schultz-Lorentzen, 1873-1951, dansk provst for Grønland 1906-12, statens lektor i grønlandsk indtil 1948. Han beherskede grønlandsk i en for danskere ret enestående grad og udgav bl.a. Den grønlandske Ordbog (1926) og Det vestgrønlandske Sprog i grammatisk Fremstilling (1930), der begge bygger på S. Kleinschmidts værker.