C.St.A. Bille, Carl Steen Andersen Bille, 1828-1898, dansk redaktør og politiker. Fra 1851-72 var Bille redaktør, fra 1853 desuden medudgiver af Københavneravisen Dagbladet, som han på få år gjorde til landets toneangivende opinionsavis med sine velunderrettede, elegante og polemiske ledere og sit sikre redaktionelle håndelag. Politisk fulgte Bille de centrale nationalliberale ledere i de store reformer og i nationalitets- og forfatningspolitikkens skiftende faser og frontlinjer. Både som hårdtslående agitator, som meget aktivt medlem af Folketinget for Nørrebro 1861-80 og som indflydelsesrig borgerrepræsentant 1872-80 samlede Bille sig om kampen mod Venstre og den gryende socialisme; han blev som andre nationalliberale Højremand 1876. Han var generalkonsul i USA 1880-84 og amtmand i Holbæk fra 1886. Udgav s.m. Nikolaj Bøgh dele af H.C. Andersens korrespondance (1877-78).