C.P. Snow var en britisk forfatter og videnskabsmand. Han tog en universitetsgrad i fysik fra Cambridge, blev universitetslærer og senere regeringsembedsmand. Snow begyndte allerede i 1930'erne sit hovedværk, romanserien i 11 bind Strangers and Brothers (1940-70, da. 1973-80), et portræt af hovedpersonen Lewis Eliots private og offentlige liv, der ikke mindst giver et indblik i magtens korridorer (titlen på et af bindene) i regeringsadministrationen og på universiteterne. Snows alsidighed som både forfatter og naturvidenskabsmand kom til udtryk i hans kendteste værk, The Two Cultures and the Scientific Revolution (1959, da. De to kulturer, 1966), et engageret debatindlæg, der påpegede kløften mellem den klassisk-humanistiske og den teknisk-videnskabelige kultur. Snow advarede mod de farlige globale konsekvenser, som adskillelsen af de to "kulturer" kunne medføre, bl.a. i udviklingen mellem rige og fattige lande, og pegede på nødvendigheden af ændringer i uddannelsessystemet.