C.N. Hauge, Christen Nielsen Hauge, 1870-1940, dansk politiker. Hauge blev udlært som snedker og efter nogle år på valsen og på Askov Højskole tilknyttet den socialdemokratiske presse. Han var 1902-20 redaktør af Bornholms Social-Demokrat og var MF 1909-10 og igen 1913-40; medlem af Den Overordentlige Kommission 1914-21, indenrigsminister 1924-26 i Staunings første ministerium og 1929-35 minister for handel og industri, 1933-35 tillige for søfart og fiskeri.