C.J. Becker, Carl Johan Becker, 1915-2001, dansk arkæolog. Becker var ansat ved Nationalmuseets oldtidsafdeling 1934-52 og blev dr.phil. 1948 med afhandlingen Mosefundne Lerkar fra yngre Stenalder. Professor i forhistorisk arkæologi ved Københavns Universitet 1952-85. Hans omfattende forfatterskab behandler især stenalder og ældre jernalder, bl.a. i Førromersk jernalder i Syd- og Midtjylland (1961). Derudover har Becker skrevet om danske mønter i sen vikingetid og om arkæologiens historie. I 1960'erne ledede han de skelsættende udgravninger ved Grøntoft i Vestjylland og iværksatte et stort bopladsprojekt under Statens Humanistiske Forskningsråd.