C.G. Warmholtz var en svensk godsejer og bogsamler. På grundlag af egne samlinger udarbejdede han Bibliotheca historica Sveo-Gothica, 1-14 (1782-1817), en bibliografi over Sveriges historie i videste forstand; dens nytteværdi har holdt sig indtil nyeste tid.