C.F. von Rumohr, Carl Friedrich von Rumohr, 1785-1843, tysk tegner, grafiker, kunsthistoriker og forfatter. Med hovedværket, Italienische Forschungen, 1-3 (1827-31), regnes Rumohr for en af grundlæggerne af den kunsthistoriske videnskab. Han var nært knyttet til dansk kunstliv, og som kender af især grafisk kunst ordnede han s.m. J.M. Thiele Den Kgl. Kobberstiksamling i København, udskilt fra Det Kgl. Bibliotek 1835.