C.F. Bricka var en dansk historiker. Han var rigsarkivar fra 1897. Under "det kritiske gennembrud" i dansk historieforskning skabte den traditionsbevidste Bricka sig et navn som kildeudgiver og som forfatter til skarpt profilerede mindre afhandlinger og anmeldelser. Som redaktør af Dansk biografisk Leksikon (1887-1905) grundlagde han en også i international sammenhæng bemærkelsesværdig tradition.