C.F. Allen, Carl Ferdinand Allen, 1811-1871, dansk historiker. Allen blev 1836 cand.theol., men viede sit liv til studiet af dansk historie. I 1840 udkom Haandbog i Fædrelandets Historie, hvor Allens nationalliberale helhedssyn på Danmarks historie kommer til udtryk. Han så den som en udvikling fra en oprindelig folkefrihed over bondeundertrykkende adelsvælde til standsudjævnende enevælde. Han antydede, at historiens næste udviklingstrin ville blive en ny folkefrihed, baseret på den nyvakte bevidsthed i det danske folk om national identitet og udmøntet i en fri forfatning. Allens historiesyn levede længe. Ottende og sidste udgave af Haandbogen udkom 1881 og var universitetslærebog indtil 1917. I 1844 blev Allen magister og 1851 professor i historie ved Københavns Universitet. På baggrund af omfattende arkivstudier i Norden og det øvrige Europa skrev han sit ufuldendte hovedværk De tre nordiske Rigers Historie, 1497-1536, I-V (1864-72), der når frem til 1527. Værket har bl.a. haft indflydelse på Johannes V. Jensens Kongens Fald.