C.E. Scharling, Carl Emil Scharling, 1803-1877, dansk teolog, professor ved Københavns Universitet fra 1834; bror til E.A. Scharling. På en studierejse i 1829 blev C.E. Scharling stærkt påvirket af Tübingerskolens hegelsk inspirerede teologi, som han blev formidler af herhjemme. Scharlings tilgang til teologien var historisk. I studiet af Det Nye Testamente hævdede han nødvendigheden af en historisk-kritisk metode, men fastholdt samtidig Bibelens og bekendelsens autoritet. 1837-61 var han medredaktør af Theologisk Tidsskrift.