C.E. Jensen, Carl Emil Jensen, 1865-1927, dansk litteraturkritiker. 1882-1917 tegnede han dagbladet Social-Demokratens kulturprofil med sine vidende og entusiastiske anmeldelser af dansk og udenlandsk litteratur og teater med særlig interesse for det moderne gennembrud og 1890'ernes lyrik. Hans sikre æstetiske dømmekraft fremgår af hans betydelige Vore Dages Digtere (1898). Han var desuden hovedforfatter af det kulturhistoriske værk Socialdemokratiets Aarhundrede (1904).