C.C. Andersen, Carl Christian Andersen, 20.5.1849-29.2.1932, dansk fagforeningsleder og politiker. Han var oprindelig udlært som snedker og repræsenterede den pragmatiske indstilling inden for arbejderbevægelsen, der kom til at stå i modsætning til Louis Pios linje. I 1890 blev han som den ene af de to første socialdemokrater valgt ind i Landstinget. Han ydede også en stor indsats inden for den socialdemokratiske presse og arbejderkooperationen, bl.a. som medstifter af Arbejdernes Fællesbageri i København (1886) og af bryggeriet Stjernen (1902). I 1876-1931 var Andersen dirigent ved samtlige socialdemokratiske partikongresser.