C.A. Struensee, Carl August Struensee, 1735-1804, tysk embedsmand, bror til J.F. Struensee. C.A. Struensee blev 1771 af sin bror hentet til Danmark for at overtage en ledende post i Finanskollegiet. Ved broderens fald i januar 1772 blev han fængslet og landsforvist. Han var derpå i preussisk statstjeneste, hvor han avancerede til handelsminister. Struensee blev optaget i den danske adelstand i 1789 under navnet von Carlsbach.