C.A. Olesen, Chresten Andreas Olesen, 27.6.1845-20.6.1920, dansk fabrikant og cand.pharm. Olesen var i 1881 medstifter af A/S De Danske Spritfabrikker, som han var direktør for til sin død. Han var en forudseende virksomhedsleder; fx havde han, da brændevinssalget hæmmedes af beskatning, planer klar for en produktion af gær og teknisk sprit, således at virksomhedens samlede omsætning steg. Se også Danisco-koncernen.