C.A. Fonnesbech, Christen Andreas Fonnesbech, 7.7.1817-17.5.1880, dansk politiker og embedsmand, konseilspræsident 1874-75. Fonnesbech var 1858-72 medlem af Folketinget uden for partierne; fra 1874 medlem af Landstinget. Som tilhænger af Ejderpolitikken fik han snart en politisk fremtrædende stilling. Efter 1864 bidrog han til gennemførelsen af den reviderede Grundlov af 1866. Fonnesbech nærmede sig efterhånden godsejerne og var finansminister 1865-70. Som indenrigsminister 1870-74 var han kompromissøgende og gennemførte bl.a. Fæsteloven af 1872. Som konseilspræsident slog hans forsøg på at mægle mellem De Nationalliberale og Bondevennerne fejl, og han afløstes i 1875 af J.B.S. Estrup.