C.A. Fabricius, Christian Albrecht Fabricius, 21.4.1734-17.12.1815, dansk jurist og landøkonomisk forfatter; fra 1790 medlem af Den Store Landbokommission. C.A. Fabricius leverede væsentlige bidrag til debatten om landboreformerne. Han argumenterede for, at bondestanden ville blive en klasse af jordløse daglejere, hvis ikke bønderne fik ret til arvefæste og gradvis ejendomsret til jorden. Fabricius stod i modsætning til bl.a. Tyge Rothe, som var fortaler for, at godsejerne skulle have lov til via nedlæggelse af fæstegårde og sammenlægning af jorderne at bortforpagte jorden til den højestbydende.