Bygningsreglementet, generel administrativ forskrift, der gælder for hele landet og navnlig indeholder detaljerede teknisk-konstruktive forskrifter for bygningers opførelse, konstruktion og anvendelse. Bygningsreglementet har eksisteret siden Landsbyggeloven fra 1960 og indeholder også bestemmelser om byggerettens omfang og byggeriets friarealer. Bygningsreglementet er ændret en del gange siden 1960 og optages ikke i Lovtidende.