Burkitts lymfom, (efter D.P. Burkitt, irsk læge, 1911-93), kræftform med udspring i lymfesystemet; kan fremkaldes af Epstein-Barr virus. Sygdommen er mest udbredt i de dele af Afrika, hvor malaria er hyppig, og ses her især hos børn og unge. Lymfomer opstår i kæberegionen og kan brede sig hurtigt til mange organer. Se også lymfom.