Burgess-skifer

Burgess-skifer, enestående geologisk forekomst fra Mellem Kambrium i British Columbia, Canada; alder ca. 520 mio. år. Skiferen indeholder usædvanlig mange dyregrupper, måske flere og mere forskelligartede end dem, der kendes i dag. Den vidner om en nærmest eksplosiv udvikling i begyndelsen af Kambrium, når den sammenlignes med den kun ca. 40 mio. år ældre, sparsomme Ediacara-fauna, hvori de ældste kendte flercellede dyr er fundet.

Faktaboks

etymologi:
Forekomsten er opkaldt efter Burgess Pass i Canada.

Trilobitter udgør ca. 1/3 af faunaen, der ellers består af andre leddyr, ormelignende dyr, fx Priapulider, bløddyr, pighuder og de ældste kendte chordater. En del former kan ikke placeres i kendte dyregrupper, fordi de enten har en kombination af karakterer fra forskellige dyregrupper eller besidder vigtige træk, der ikke kendes fra nutidens fauna. Et eksempel er Opabinia.

Normalt består kambriske fossiler næsten udelukkende af hårde skeletrester af trilobitter og brachiopoder. Burgess-skiferen giver et langt mere komplet indtryk af den kambriske dyreverden, idet tillige detaljerede aftryk af bløddele er bevaret. Dyrene levede på en skrånende mudderbund ved foden af et højt kalkstensrev. Udskridninger i mudderet bragte dyrene ned på dybere vand til et iltfrit miljø uden nedbrydende organismer, og den enestående bevaring af fossilerne har muliggjort detaljerede rekonstruktioner.

Burgess-skifer-fossilerne blev i 1909 opdaget af den amerikanske geolog og palæontolog C.D. Walcott (1850-1927). Siden er sammenlignelige, endnu ældre kambriske faunaer fundet i Nordgrønland og i Chen-jang nær byen Kunming i Sydkina.

Boks

Hallucigenia er så afvigende fra nulevende dyr, at man i mange år var i tvivl om, hvad der var op og ned på dyret. Tegningen viser den oprindelige tolkning med de stive pigge som ben. Nye fund af beslægtede arter fra Kina viser dog, at man tog fejl, og at piggene sad på ryggen og fungerede som forsvar. Det 3 cm lange dyr er muligvis beslægtet med det nulevende fløjlsdyr. Wiwaxia er ca. 2,5 cm lang med en let fladtrykt krop, hvis overside er dækket af skællignende plader. Den anses af nogle forskere for at være en slags ledorm, bl.a. fordi pladerne ligner skleritter hos visse nulevende børsteorme, men andre mener, at dyret repræsenterer en nu uddød gruppe af bløddyr. Opabinia er ca. 8 cm lang og ligner overfladisk et leddyr. Fem øjne og en uparret snabellignende udvækst med en klosaks kendes dog ikke fra andre leddyr, og dyret synes ikke at kunne indplaceres i nogen kendt dyregruppe.

.
Burgess-skifer

Hallucigenia er så afvigende fra nulevende dyr, at man i mange år var i tvivl om, hvad der var op og ned på dyret. Tegningen viser den oprindelige tolkning med de stive pigge som ben. Nye fund af beslægtede arter fra Kina viser dog, at man tog fejl, og at piggene sad på ryggen og fungerede som forsvar. Det 3 cm lange dyr er måske beslægtet med det nulevende fløjlsdyr.

Wiwaxia er ca. 2,5 cm lang med en let fladtrykt krop, hvis overside er dækket af skællignende plader. Den anses af nogle forskere for at være en slags ledorm, bl.a. fordi pladerne ligner skleritter hos visse nulevende børsteorme, men andre mener, at dyret repræsenterer en nu uddød gruppe af bløddyr.

Opabinia er ca. 8 cm lang og ligner overfladisk et leddyr. Fem øjne og en uparret snabellignende udvækst med en klosaks kendes dog ikke fra andre leddyr, og dyret synes ikke at kunne indplaceres i nogen kendt dyregruppe.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig