Bugge, jysk adelsslægt. Niels Bugge nævnes 1302 som garant for Erik 6. Menved. Hans søn sluttede sig til grev Gerhard, mens sønnesønnen ridder Niels Bugge i begyndelsen støttede Valdemar 4. Atterdag, men senere gjorde oprør sammen med andre jyske råder.