Buffons nåleproblem, klassisk problem inden for geometrisk sandsynlighedsteori formuleret af G.L.L. Buffon; nemlig at bestemme sandsynligheden p for, at et tilfældigt anbragt linjestykke L, fx en nål, med længden l ved kast skærer en af flere parallelle linjer P med en indbyrdes afstand a, som er større end nålelængden l. Hvis alle kombinationer af vinklen mellem L og P og afstanden mellem midtpunktet af L og den nærmeste linje i P er lige sandsynlige, fås sandsynligheden p = 2l/πa. I princippet kan π derfor findes ved gentagne kast med en nål (jf. Bernoulli-forsøg).