Budstikken, forskellige norske uge- og månedsblade i 1800-t. Det første blad blev grundlagt i Oslo 1808, det daværende Kristiania, af Enevold de Falsen (1755-1808) og var fra 1809 organ for det nystiftede patriotiske Selskapet for Norges Vel. Budstikken ophørte i 1814, men blev genoptaget som ugeskrift i 1817-29 med overvejende økonomisk og historisk stof. Bladets fortsættelser i 1830-34 og 1859-61 (nu månedsskrift) indeholdt mest landbrugsøkonomisk stof.