Budgetvejledningen, regelsamling fra Finansministeriet om statens bevillingssystem. Budgetvejledningen indeholder især regler om, hvordan ministerier og styrelser kan bruge de bevillinger, som Folketinget giver på den årlige Finanslov, eller som i finansårets løb gives af Folketingets Finansudvalg (aktstykker). Budgetvejledningen er bindende for ministre og embedsmænd. Folketinget går ved behandlingen af forslaget til finanslov mv. ud fra, at forslag til bevillinger er opstillet efter reglerne i Budgetvejledningen, og at der vil blive disponeret over bevillingerne efter disse regler.