Budgetdepartementet, indtil 1994, departement i Finansministeriet med den opgave at koordinere statens udgiftspolitik, udarbejde de årlige forslag til finanslov og tillægsbevillingslov og levere de samfundsøkonomiske konsekvensberegninger, der indgår ved udformningen af regeringens økonomiske politik. I 1994 indgik Budgetdepartementet sammen med Administrations- og Personaledepartementet i Finansdepartementet.