Buchi Emecheta, 1944-2017, nigeriansk forfatter, bosat i England fra 1962. Det omfattende forfatterskab, der skildrer engelske og afrikanske miljøer, består af romaner, essays, børnebøger og selvbiografien Head above Water (1986). Hendes opgør med den afrikanske mandsrolle er temaet i romanerne Second Class Citizen (1974, da. Andenrangs folk, 1981) og The Joys of Motherhood (1979, da. Børn er en velsignelse, 1984). Her er viljen til frihed og udfoldelse modpolen til undertrykkelsen af kvinden i samfund og ægteskab. Buchi Emechetas beskrivelse af indvandrernes liv udgør et nøje sanset miljø med kvindeskæbner som kontrast til hendes selvbiografiske hovedperson. I bredere anlagte romaner skildres imperialisme og kultursammenstød (The Rape of Shavi, 1983, og Destination Biafra, 1982); traditionsbundetheden ses som hæmsko for et afrikansk samfund i hurtig udvikling. Forfatterskabet er blevet vurderet mere ud fra ideologisk indhold end æstetisk kvalitet.