Bruun Juul Fog, 1819-1896, dansk biskop. Bruun Juul Fog lagde som gejstlig stor vægt på klassisk dannelse, og hans kulturåbne standpunkt gjorde ham til de intellektuelles foretrukne prædikant. I 1856 blev han dr.phil. på en afhandling om Descartes. Som biskop i København og leder af Kirkeraadet af 1883 bestræbte han sig som primas af den martensenske skole på at hævde kirken over for både Indre Mission og grundtvigianisme.