Brunoniaceae, ifølge tidligere systematik plantefamilie med kun én slægt og art, Brunonia australis, der er vidt udbredt i Australien, og som minder noget om blåmunke. Hos begge har griflen hen imod spidsen en skålformet dannelse (et pollenbæger), som opfanger pollenet fra støvsækkene. Familien anses efter de nyeste resultater for at være en del af Goodeniaceae; se dækfrøede.