Brueghel, Bruegel, Breughel, Breugel, nederlandsk-flamsk malerfamilie, virksom fra midten af 1500-t. til begyndelsen af 1700-t., hovedsagelig i Antwerpen og Bruxelles. Stamfaderen Pieter Bruegel d.æ. signerede sine værker Bruegel, efterkommerne Brueghel. Familien arbejdede i ældre nederlandsk tradition udgået fra Pieter Bruegel d.æ. og sønnen Jan Brueghel d.æ., hvis værker kopieredes nærmest industrielt.