Bruddal Høje, gruppe af oldtidshøje 8 km øst for Skive. Den består af fire bronzealderhøje fra ca. 1500-500 f.Kr. på en bakkekam, der når 64 m.o.h. Fra højene er der udsigt over Skive, op ad Skive Fjord og vidt ind over Fjends Herred. Til højene knytter sig et sagn om en trold og en brud.