Brofjorden er en 8 km lang fjord nord for Lysekil på den svenske Kattegatkyst. Fjordens sydlige del har stejle sprækkedalssider og dybt vand og er nem at besejle, når først den ydre skærgård er passeret. Her ligger, som nabo til flere naturreservater, Skandinaviens største olieraffinaderi, Scanraff.