Bro Bro Brille, en af de kendteste danske sanglege, en fangeleg, der menes omtalt første gang 1732. Melodisk benytter Bro Bro Brille den dominerende melodiform inden for den danske remse- og sanglegstradition. Selve legen er kendt over det meste af Europa og er bl.a. allerede i 1300-t. beskrevet i Italien. Beslægtede tekstformer kendes i alle nordiske lande.