Britisk Vestafrika, tidligere britiske besiddelser i det vestlige Afrika: Britisk Cameroun, Gambia, Guldkysten, Nigeria, Sierra Leone og Togoland. Alle områderne er nu blevet selvstændige stater med undtagelse af Togoland, som er en del af Ghana, og Britisk Cameroun, der er delt mellem Cameroun og Nigeria.