Brezjnevforfatningen, Sovjetunionens tredje forfatning, vedtaget 7.10.1977 til afløsning af den såkaldte Stalinforfatning af 1936. Brezjnevforfatningen ændrede ikke statsstrukturen væsentligt, men præciserede en række organers funktioner og formulerede mere eksplicit end 1936-forfatningen kommunistpartiets rolle som samfundets ledende kraft. I modsætning til vestlig forfatningspraksis kunne Brezjnevforfatningen løbende ændres af parlamentet, Den Øverste Sovjet, med to tredjedeles stemmeflertal.