Brasilien - sprog

Brasilien - sprog, Brasiliens befolkning har portugisisk som modersmål bortset fra enkelte indvandrergrupper og dele af den indianske urbefolkning, som taler bl.a. ge, arawak og tupi-guarani.

De regionale sprogforskelle er beskedne, men tydelige, og en fælles "rigsbrasiliansk" norm findes endnu ikke. Sproget i Rio de Janeiro har traditionelt haft størst prestige.

Portugisisk i Brasilien adskiller sig fra portugisisk i Portugal mht. ordforråd, udtale, retskrivning og grammatisk struktur. Fx er det oprindelige pronomen tu 'du' ligesom verbernes 2. person næsten gået af brug, sådan som det er tilfældet i adskillige latinamerikanske varianter af spansk.

I stedet benyttes, både ved tiltale og omtale, 3. person, fx você vai 'du går', sml. ele vai 'han går'. Ligesom på dansk skelnes der mellem uformel og høflig tiltale: você 'du' over for o senhor og a senhora 'De'.

En retskrivningskonvention mellem Brasilien og Portugal fra 1945 blev kun delvis ført ud i livet, men en reform fra 1986 sigter dog mod at mindske forskellene i stavemåde.

Udtaleforskelle mellem portugisisk i Brasilien og i Portugal
lydændring lyd eksempel portugisisk i Brasilien portugisisk i Portugal
svækkelse af ubetonet vokal, især i sidste stavelse a bevares som [a] svækkes i retning af [æ]
batata 'kartoffel' [baˈtata] [bæˈtatæ]
e svækkes til [i] svækkes til [ə]
legume 'grøntsag' [leˈgumi] [leˈgumə]
o svækkes til [u] svækkes til [u]
bonito 'smuk' [boˈnitu] [buˈnitu]
palatalisering foran [i] d til [ʤ] bevares som [d] eller [ð]
dia 'dag' [ˈʤia] [ˈdiæ]
cidade 'by' [siˈdaʤi] [siˈðaðə]
de 'af' [ʤi] [də]
t til [ʧ] bevares som [t]
tia 'tante' [ˈʧia] [ˈtiæ]
parte 'del' [ˈpɑχʧi] [ˈpɑrtə]
vokalisering sidst i stavelsen l ingen vokalisering, men velær udtale
sal 'salt' [sɑw] [sɑɫ]
velarisering sidst i stavelsen r velært r (Dog alveolært r i São Paulo mv.) alveolært r
mar 'hav' [mɑχ] [mɑr]
vokalisk palatalisering af s-lyde sidst i stavelsen s/z j-indskud foran s-lyde
gás 'gas' [gɑjʃ] [gɑʃ]
luz 'lys' [lujʃ] [luʃ]
konsonantisk palatalisering af s-lyde sidst i stavelsen s/z ingen palatalisering (Dog palatalisering i Rio de Janeiro mv.)
cesto 'kurv' [ˈsestu] [ˈseʃtu]
mesmo 'samme' [ˈmezmu] [ˈmeʒmu]

Læs mere om Brasilien.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig