Brahmasutra, (sanskrit Brahmasūtra), eller Vedantasutra, samling af korte, formelagtige aforismer på sanskrit. Samlingen stammer i sin nuværende form muligvis fra århundrederne omkring Kristi fødsel, og som forfatter anføres Badarayana. Teksten danner grundlag for vedanta, der er den betydeligste af de seks ortodokse filosofiske skoler inden for hinduismen. Værket er kun forståeligt ved hjælp af senere fortolkninger. De betydeligste kommentatorer er Shankara og Ramanuja.