Boyle-Mariottes lov, Boyles lov, Mariottes lov, fysisk lovmæssighed om ideale gasser fremsat af R. Boyle (1662) og uafhængigt heraf af E. Mariotte (1676). Denne udsiger, at tryk gange volumen for en indespærret gas er konstant, hvis temperaturen holdes konstant (p∙V = konstant). Loven er et specialtilfælde af tilstandsligningen for ideale gasser.