Boris Souvarine, 1895-1984, fransk-russisk analytiker af Sovjetunionen og den internationale kommunisme. Han var medstifter af det franske kommunistparti i 1920 og var i Kominterns inderkreds 1921-24. Hans kritik af bolsjevikkernes politik voksede, og da han nægtede at vælge side i Lev Trotskijs strid med Josef Stalin, blev han ekskluderet fra såvel Komintern som det franske kommunistparti. I 1935 skrev han den stærkt kritiske Stalinbiografi Staline: aperçu historique du bolchévisme, som, da den blev genudgivet i 1972, af flere kritikere blev udnævnt til en af 1900-t.s vigtigste bøger. Souvarine forsøgte i talrige skrifter i 1930'erne at afsløre falskheden i Moskvaprocesserne og omfanget af Stalins terrorhandlinger.