Bonnkonventionen

Artikelstart

Bonnkonventionen, Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, CMS, konvention vedtaget i 1979 med ikrafttræden 1983. Den har til formål at beskytte vandrende arter af vilde dyr, fx knortegås og ryle, som regelmæssigt krydser grænser. For visse arter, der er truede af udryddelse, er medlemslandene forpligtet til at beskytte art og levested. For arter, der ikke er udryddelsestruede, lægges op til regionale aftaler om beskyttelse. Dette er sket fx for sæler i Vadehavet, europæiske flagermus og små hvaler i Østersøen og Nordsøen.

124 lande, inkl. EU og de nordiske lande bortset fra Island, har tiltrådt konventionen (2017).

Se også naturbeskyttelseskonventioner.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig