Bolt var en norsk adelsslægt, der havde en række medlemmer blandt rådsaristokratiet i Trondheim og Bergen samt enkelte repræsentanter i rigsrådet i 1300- og 1400-tallet.