Bolesław Bierut, 1892-1956, polsk politiker. Bierut var uddannet typograf og blev tidligt involveret i den revolutionære bevægelse. Han blev medlem af Kommunistpartiet ved stiftelsen i 1918 og arbejdede i mellemkrigstiden for Komintern i Bulgarien, Tjekkoslovakiet og Østrig. Bierut blev arresteret flere gange og sad i polsk fængsel 1933-38. Fra slutningen af 1943 deltog den Moskvatrænede Bierut i reorganiseringen af arbejderpartiet og i den kommunistiske modstandsbevægelse i det tysk besatte Polen. Fra 1944 var han formand for det kommunistiske nationale landsråd (KRN) og sad efter krigen til sin død i den nye kommunistiske stats øverste ledelse. Han beklædte posterne som præsident 1947-52, som partichef 1948-56 og som statsminister 1952-54. Bierut stod for en rendyrket Moskvatro linje.