Boldhuseden, ed, som tredjestands repræsentanter aflagde i Versailles den 20.6.1789. De havde på Generalstænderforsamlingen i Versailles udråbt sig selv til Nationalforsamling, og kongen lod mødesalen lukke. Forsamlingen flyttede da til boldspilhuset i Versailles, hvor den mundtligt og skriftligt aflagde ed på at forblive samlet og give møde, til den havde skaffet Frankrig en forfatning.